شايد امروز بتوان گليم کهنه ديروز را در خاطرات شيرين شست..
شايد امروز بتوان فراموش کرد هر آنچه که دیروز تو را ازار داده..
شايد امروز بتوان دیوار زندگی را از نو رنگ زد...
شايدامروز بتوان بغضهای ديروز را در قهقه شادی خفه کرد...
شايد بتوان.....
نه ميتوان شست ..ميتوان فراموش کرد ..ميتوان رنگ زد ..ميتوان بغض را خفه کرد.. چون امروز روز جديديست

  
نویسنده : م.س ; ساعت ۱٢:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/٢/٢٩
تگ ها :