یکی از مسائلی که اینجا نظر من رو جلب می کنه اینه که : اینا نه بچه لوس می کنن نه کم توجهن. البته من با خیلی از رفتارای اینا مشکل دارم. مخصوصا رفتار با بچه. توی پارک نشسته بودم..(مرکز بازی بچه ها) که یکهو یکی از این بچه ها از بالای سرسره زمین افتاد و شروع کرد به گریه کردن ..مادر این بچه در فاصله ای از اون روی نیمکت نشسته بود و هیچ توجهی به این بچه نمی کرد...ببینین!! من در حال حرص خوردن این عکس رو گرفتم تا به جهانیان بی عاطفگی غرب رو ثابت کنم.

جندی گذشت و صدایی از بچه در نیومد..مادرش به آلمانی چیزایی می گفت و من نگران شدم بلند شدم که دیدم مادر این بچه پاشد.مکث کردم..مادر به سمت بچه رفت که یکهو

بچه پا شد و در رفت ..خب اینا بچه هاشونو بهتر از من می شناسن...فقط قصدش سر کار گذاشتن من و مامانش بوده. مامانا حق دارن وقتی جیغ می زنین محلتون ندن بچه های سر خود..من با این عکس کلک بودن انسانهای غرب رو به نمایش میذارم

  
نویسنده : م.س ; ساعت ۸:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٧/۳٠
تگ ها :