چه زود فراموش شد آن دخترک که و قتی چمنها را لگد می کردی دلش می لرزید

چه زود فراموش شد دخترکی  که دلش قبل وقوع حادثه ای می لرزید

چه زود فر موش شد دخترکی که کیف مدرسه اش فقط گنجایش یک دفترچه داشت

چه زود فراموش شد خواب اردیبهشتی که دل کوچک دخترک را لرزاند

چه زود فراموش شد آن دخترک و امروز گرد پیری و رنج رخسارش را در هم کشیده و بار گناهان کوچکتر از دیروزش کرده و چشمانش سوی دیدن حقیقت را ندارد شاید دلش مرگی می خواهد که باز او را همچون گذشته دخترکی نماید

  
نویسنده : م.س ; ساعت ۳:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/٧
تگ ها :