نظاره ی جايی که او بوده و هم اکنون ديگر نيست تنها خاطره ی جای خالی اوست که مرا به اوج دلتنگی می کشاند....و وقتی دلتنگش ميشوم به درون خود چمپاتمه ميزنم و آنگاه در آن سکوت غريب درونيم عطر آشنای او را استشمام می کنم...او برای هميشه اينجاست...

تو هميشه ميمانی ومن نخواهم ماند مگر تو مرا در خود ببينی

  
نویسنده : م.س ; ساعت ۱:٢٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۳/۳/۱٩
تگ ها :