بدلیل طویل بودن روز و پیدا ننمودن راه حل با عقل کبیره، جهت روزه دار شدن مومنین ساکن بلادهای کفری مانند قطب و فنلاند و غیره تصمیم به پرسیدن مسئله گشت  فی الطریق قم،فرمودند ما را به گذاشتن کلاه مصلحتی بر سر خود و دین وخدا  استغفرالله که چنین باشد از محل زندگی خارج شوید به چند فرسخ( تعداد آن در حافظه ثبت نگشت )و سپس داخل شوید به عنوان مسافر بر شهر خود و شما را قصد ده نباید .سپس کلن جمیعا روزه ها را نوش جان بنمایید فی الذت کثیر.باشد که بهشت ازآن بنده ی مومنی چون شماست.مرا خوشحالی آمد عظیم که خداوند ما را عجب حالی دهاد در قطب.باشد که بمانیم اینجا فی المدتی که رمضان در تابستان بماند. و وقت رمضان در زمستان که طول روز به پنج ساعت هم نمی رسد بجای دگر کوچ کنیم اندر آن نقطه دیگر کره ی زمین که رمضانش در تابستان افتد ودر کل بهشت رابرداریم و هی جابجاشویم و جمیعن حالی ببریم در این کلاه گشاد.باشد که کیفی عظیم نسیب مسلمانان این بلاد گردد.همانا گفته بودند اسلام راه ساده ایست اما ما را باوری نبود. اما فهمیدیم همه چیزش از نوع مصلحتی وجود دارد اعم از دروغ و روزه خواری و ریا و غرور و...

در کل حالی ببرید با اسلام جدید که راه در رویی همیشه وجود دارد.

  
نویسنده : م.س ; ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳
تگ ها :