همانا شخیه الرییسه مهدیه الکرمانی را جنبه نباشد اندر برف. چون در کویر بزیست ٢۴ سال ،عقده ای بار بیامد. گویند وی در تهرامک١ و آلمانگ٢ برف بدید اما عقده بسیار بداشت چنانکه مردمان فنلاند وی را با دیربین٣ در جای جای راه مکتبخانه بدیدند.نمونه ای از تخوله۴ عقده در ذیل آمده است.

١-نام قدیم تهران که شامل نارمک امروزی بوده است،امروزه به آن بالا شهر افسریه هم می گویند.

٢-نام قدیم آلمان

٣-همان دوربین است.در کرمان و چندشهر اصیل دیگر مردم به "دیر"،" دور" می گویند مانند "دورم شد" یعنی "دیرم شده است". نویسنده بعد از سکونت در تهران کلن "دیر" و "دور" ش قاطی شد.

۴-تخیله قلب به ووو

 

  
نویسنده : م.س ; ساعت ۱۱:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۸/٢٠
تگ ها :