تولدت مبارک. وقتی بدنیا اومدی دکتر گفته بود که زنده نمی مونی اما تو ماندی و نگاه کردی  به سیبی که از شاخه بر زمین افتاد و نگفتی این سیب چه رنگ است و به مزه اش فکر نکردی بلکه به این اندیشیدی که چرا سیب به بالا نرفت. نیوتن جون انگلیسی  تولدت مبارک.

چه خوب که بعد از 367 سال گوگل به یادت سیب نشان می دهد.

البته  ایرانیها می گویند تو 10 روز قبل به دنیا اومدی نمی دانم چرا.. احتمالن روایات مختلفی است.همه ی دنیا می گویند تو امروز به دنیا آمدی اما تو باید بدانی ما حرف خودمان را می زنیم.

  ایزاک جون می دانی وقتی تو بدنیا آمدی ما یک شاه عباسی داشتیم که شاه عباس دوم بود و ده ساله بود اما با این حال شاه بود گویا امورما دست کس دیگری بودو ان وزیر بزرگی بود که داشت دشمن تراشی می کرد و اوضاع ایران خوب نبوداما ایزاک جان این وزیر  رفت کنار و گویا کشتندش  و بعد عباس اومد و اوضاع بهتر شد و گویا آرامش آورد 

ایزاک جان شنیده ام اواخر عمرت مذهبی شدی وانجیل تفسیر می کردی احتمالن مجتهدی بودی برای خودت.میدانی شاه عباس ما هم آنزمان پشت سر ملاها نماز می خواند کلی زیارت می رفت و مدتی شراب خوردن را حرام کرد و مردم را مجازات می کرد به خاطرش.  او یهودیها را تنبیه می کرد و با آنها بد بود و هر مسلمان جایزه می گرفت.اما ایزاک جان بین خودمان بماند خودش پشت پرده کارهایی می کرد که نگو. نمی گویم در اثر چه بیماری مرد یک کمی بی تربیتی است .ایزاک ،  می خوای بدانی الان ما  اوضاعمان چطور است. الان پشت سر ملا نماز می خوانند شراب حرام است.یهودیها هم اسمشان عوض شده به آن صهیونیست می گویند و به مسلمانان لبنان هم جایزه می دهیم.. نه اشتباه نکن شاه عباس نداریم...

  
نویسنده : م.س ; ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
تگ ها :