در آلمان بودم که یک مرد آلمانی از من پرسید: چرا اینقدر پوشیده لباس می پوشی؟

من سرم راجوری تکان دادم که یعنی نپرس و بعد ایشان فرمودند

به خاطر مسلمانیت؟ کی بهتون گفته اینطوری باشید محمدی که پنج تا زن داشت.

این نمونه ای از شیلنگ گرفتن یک آلمانیست. که مرا به سقف چسباند. تا چند روز بی حس رو سقف موندم. تا چسبه ول داد تپ افتادم.

 

  
نویسنده : م.س ; ساعت ٢:٤٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۱٢/۱٥
تگ ها :