...

-مدتی فکرم به چیزهایی مشغول است. آزادی بیش از حد اینجا در بعضی از مسایل تردیدهایی در دلت می اندازد. با دوست ساکن یکی از همین کشورهای اروپایی صحبت کردم وقلبم ایستاد از رفتارش و زندگیش که آنرا روشن فکری می انگارد و افتخار می کند که  دوست پسر دارد و همسرش نیز هم. بهر حال آدمها متفاوتند و هیچ کس مثل دیگری نیست . در همان ایران خودمان هم تربیت ها مختلف بود. اما باید گفت دست مریزاد که تا پای ازادی وسط امد دست غربیها را از پشت می بندیم. نمی خواهم قضاوت کنم در نتیجه کات

-دوست دارم اینجا به کسانیکه پایشان به غرب باز نشده چیزی بگویم در کشورهای حداقل اروپای شمالی یا حتی آلمان و فرانسه مردی به راحتی(حداقل از لحاظ جسمی) به زن نزدیک نمی شود حتی برای دست دادن. اگر رابطه ای وجود دارد حتمن از دو جانب است واقعن ندیدم مردها به راحتی به زن نزدیک شوند. این رو قاطی نکنین با اونچه که در ایران فساد می خوانندش.

-یارو از ایران پا میشه میاد عرق تنش خشک نشده می خواد همه رو ماچ کنه. نه آقا جان یا برو اونور وایستا اینا خوششون نمیاد یا پاشو برو آمریکای جنوبی ، اسپانیا، پرتقالی جایی.

  
نویسنده : م.س ; ساعت ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٥/۱۸
تگ ها :