برم به کی بگم که تهران هم برف اومد اما ما هنوز برف نداریم. حالا باز شایعه درست کنید بگید فنلاند سرده.