زندگی رنگ ساده ای دارد

که با چشمان هفت رنگ نمی توان آنرا نگريست.ساده نگاه کنيم.

زندگی رنگ ساده ای دارد

که در رنگارنگی آدمها نمی توان آنرا يافت ساده باشيم و يکرنگ.

زندگی رنگ ساده ای دارد

که در اين رنگين کمان افکار نمی توان به آن فکر کرد.ساده فکر کنيم.

زندگی رنگ ساده ای دارد

.......

اما چه سخت است ساده نگريستن،ساده بودن،ساده فکر کردن.....

با اين حال، زندگی رنگ ساده ای دارد

  
نویسنده : م.س ; ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٤/٥/۱٠
تگ ها :