با هم همکلاس بودیم. اونزمان به قول یه نفر بچه ای نبود که بشه بهش گفت خوب اما بد هم نبود زیادی شر بود. یادم میاد که چه جوری تقلب می کرد. دروغ رو اینقدر شیرین می گفت که تو از دروغاش خوشت میومد چون کلی می خندیدی.چند وقت پیش باز با هم حرف زدیم. اروپا درس می خونه.اینبار توی مسنجر یه جریانی رو تعریف کرد .پرسیدم

-خب چه کارا می کنی؟ کی دفاع میکنی؟

-من یکسال نیم دیگه دفاع می کنم

-بعد چیکار می کنی؟ برمی گردی ایران

-نه بابا دارم میرم امریکا(خندم گر فت این پسر چرا اینقدر خالی بنده)

-ااا مبارکه post doc می خوای بری؟

-نه بابا دارم اقامت می گیرم دیگه چیزی نمونده کارم جور بشه(با خودم گفتم عجب خالی بندیه اما اونبار هم که گفت داره میاد اروپا باورم نشد)

-چه جوری؟ عموت دعوتت کرده( اخه یه بار گفته بود عموش آمریکاست)

-نه بابا من که کسی رو ندارم....یعنی عموم برگشته. از شرط بی خانمانی استفاده کردم. اخه سفارت آمریکا توی وب سایتش زده بود به ایرانیان بی خانمان اقامت میده. منم رفتم اونجا و گفتم من پرورشگاهی بودم هیچ کس رو تو ایران ندارم . یه پیرزنه خرجمو می داده که اونم مرده .(مردم از خنده اما بروز ندادم)

-آخه اینا پرونده ت رو زیر و رو می کنن که چه جوری تونستی بیای اینجا .بابا تو توی فرم تقاضای ویزای اینجا مگه اسم بابا مامان نزدی مگه ادرس ندادی...

-فکر اونجاشم کرده بودم گفتم ننم منو با شناسنامه گذاشته سر راه بعد هیچ کس هیچ اثری از اونا پیدا نکرده. ادرس هم مال خونه ی پیر زنیه که منو سرپرستی می کرده..

-حالا بگو این سفارت کجا گفته که اقامت میده.لینکشو بده..

لینکشو فرستاد ومن خوندمش جالب اینجا بود که نوشته شده بود به جهان سومیهای بی خانمان اقامت میده و زیر این مطلب نکته ای اضافه شده بود که ایرانیهای بی خانمان باید تاییدیه ی پرورشگاه ایران رو بیارن. فقط ایرانیان . فکر کنم فهمیده بودن چه خبره.گفتم تاییدیه می خواد.

-فکر اونشم کردم پول دادم به یکی از دوستام که شرکت داره یه سایت واسم زده که مثلن مال پرورشگاه آدرس و تلفن . فاکسشم مال شرکت و خونه ی خودشه. اون یه نامه واسم جعل کرده همه چی ردیفه.....من میرم بهت قول میدم. وقتی رفته بودم مصاحبه طرف کلی دلش واسم سوخت... وقتی رفتم امریکا سه بار میام ایران بعد مثلن پدر مادرم و پیدا می کنم با خودم می برم.بهت قول میدم که جوره...

این مکالمه تموم شد با کلی نصیحت من.. اما اونروز همش به این فکر کردم که هر چیزی چه قیمتی می تونه داشته باشه .دارم یاد می گیرم که از کسی انتقاد نکنم چون من شرایط هر کسی رو نمی فهمم. پس بذار نفهمم اصلن چی میشه.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
روشنایی صبح

این بنده خدا اگه هوشش رو تو راه درستش خرج می کرد.خود اوباما می اومد می بردش!

حدیث

[اوه]