یک نکته ی دوست داشتنی

بهر حال اینجا ته دنیاست. این روزها ساعت 10 شب می شود 4 صبح می شود. تابستانش ستاره ها را نمی شود دید. زمستانهایش بسیار سرد است . و کسی کاری به کار کسی ندارد. اما یک چیز را اینجا دوست دارم. مردم به زیبایی اهمیت می دهند.خانه ها را که نگاه می کنی لذت می بری از گلدانهایی که دم در اویزان است. تزیینهای زیبای حیاط اطراف گاه میخکوبت می کند. در داخل خانه هایشان گل و گلدان دارند. خیابانها واقعن تمیز است. هوا بسیار تمیز است نفس که می کشی گاه می فهمی که فقط اکسیژن است و اکسیژن. اینجا تمیز است زیباست. من این را دوست دارم.

/ 6 نظر / 5 بازدید
فرزاد

تهِ دنیا [گل] تصویری که در ذهنم خلق میشه، جاییه که آدما تنها برای خودشون زندگی میکنند و نه برای دیگرون. و این همهِ اون چیزیه که همه مردمان نیازمندشن. از جمله کوتاه اول، یه خیلی حس بهم دست داد. مرسی بازم

یک بنی

منظورم اکسیژن خالص بود [نیشخند]

منیره

وجودت فقط اکسیژن است و اکسیژن.... من هم تو را دوست دارم

سلام

واقعا با حاله. اما این وقتی می چسبد که دل در قفس نباشد. وگرنه از درون ترس و هراسها و غصه ها و دلمشغولی ها اسیرت کند انوقت در بهشت هم که بروی دلت می گیرد.

الهه

ببین همش اکسیژن که نمیشه! 20.95 درصدش اونم در فشار 1 اتمسفر اکسیژن هست! [چشمک]