...

به گمانم انها که می مانند دلتنگ یک نفرند و او که می رود دلتنگ همه

/ 5 نظر / 23 بازدید
بوشفک

چشم ما روشن. چه عجب اومدی. چرا انقدر کم می نویسی جدیدا"؟ کلا" 3 هفته ای یکبار اون هم فقط در حد رفع کتی!

بوشفک

طرز نوشتنت آدم رو یاد ناصرالدین شاه تو سریال امیر کبیر میندازه. شاه غم نبیند. درباریان همه نگران بودند!

Mabi

man ke delam bara hame kas va hame chiz tang mishe, vali dele hishki vasam tang nemishe :(

فرزاد

به شما نمیاد که بی یا بد حال بشید زمانی خدایا از عمر ما بکاه و بر عمر ایشان افزا