دعای سحر ،ربنا، اذان

چقدر این چیزها اینجا معنایش قویتر است ، مسلمان بودن میان این همه آدمی که ادیان دیگری دارند و یا حتی بی دین هستند.خوب می دانم راه تو به هر روش که پویند خوش است ، اما... واقعا لذتی که الان من و همه مسلمون ها تو قلبهامون داریم را آنها با چه تجربه ای خواهند داشت.گرچه بسته به اینست که تو این ماه رو از کدوم زاویه نگاه کنی .روزه ی شکم رو که هر کسی قادره بگیرد. خیلی وقتها که توی ایران بودم می پرسیدم این کار مسلمونها واسه ی چیه اوون کار واسه چیه...اما اینجا...

اینجا فرصت فکر کردن داری و شاید اندکی دانستن فقط آزادانه انتخاب کردن مهم است نه از روی زور و اجبار انتخاب کنی که راحت بتونی بذاریش کنار

/ 2 نظر / 4 بازدید
؟

نماز و روزه ات قبول. ایمان قوی داری خدا پشت و پناهت. همه دوستات به یادتند و دعات می کنند. تو هم دعاشون کن.

مژگان

نماز و روزه هات قبول نمی دونی چقدر جات خالیه. من که همه روزه هام رو بی سحره می گیرم. وقتی نیستی دل و دماغ تنهایی بیدار شدن رو ندارم. التماس دعا