نامه ای به کزت

سلام کزت عزیزم .بس که ملت می گویند ما غر می زنیم ما مجبوریم برای تو درد دل کنیم.

من تو را درک می کنم که شبهای سرد زمستان می رفتی آب از چاه می کشیدی. کزت جان من هم این شبهای سرد می روم آب می ریزم توی کتری جوش بیاید تا بریزم توی کیسه ی آب گرم و بگذارم توی رختخوابم تا گرم شوم .کزت جان بعضی از شبها نیمه شب  از سرما بیدار می شوم و کاپشن هم می پوشم. این تناردیه ها شوفاژها را روشن نمی کنند. کزت جان ما یک پالتو توی ویترین مغازه دیده ایم منتظریم حراج بخورد تا کریسمس که شد ژان والژان بیاید برایمان بخرد. کزت عزیز یکروز آقای تناردیه آمد و گفت یخچال جا ندارد .وسایل مرا ریخت در سبد و گفت بگذار پشت پنجره ی اتاقت از ان روز یخچال ما پشت پنجره ی اتاقمان است. خوش به حالت که آنروزها نمی فهمیدی یخچال چه نعمتی است.کزت جان تناردیه ها همیشه لبخند می زنند و ما را دوست دارند ما مانده ایم اگر ما را دوست نداشتند چه می شد. کزت جان زمان تو همه چیز اصل بود این روزها همه چیز چینی است حتی تناردیه ها هم چینی هستند. ما خیلی خوشحالیم که ژان والژان ما چینی نشد. راستی کزت تو یک ذره پر رو بودی کرایه خونه که نمی دادی پس چه توقعات بی جایی از تناردیه ها داشتی. کزت فکر نکن خیلی از ما بچه تر بودی که این بلاها سرت آمد امروز به ما گفتند که ما ١۶ساله به نظر می اییم و ما خوشحال شدیم. کزت دیروز توی مترو یکی با کوله اش محکم زد به صورت ما و ما مثل یک کزت ١۶ ساله ی بز چیزی نگفتیم تا بغل دستیمان گفت که چرا  کزت را می زنی او هم فهمید ما کزت هستیم من نمی دانم دقیقن چی گفت اما توش کزت داشت. کزت جان ماخیلی دوستت داریم. به ژان والژان سلام برسان. کیپ این تاچ.

/ 10 نظر / 6 بازدید
فرزاد

کزت بز [قهقهه] راستی یادم انداختین. اون عکسه که قرار بود در حال کشیدن گیس های دختر تناردیه بندازین!! کوش پس؟؟؟

بابای آیدا

کلی خندیدم.

منیژه

خیلی با حال بود

مینا

کزت جان خیلی جالب بود

مژگان

کاش هر چی زودتر این ژان وارژان قصه زودتر بیاد، این کزت غر غرو دست از غر غر بر داره. الهی آمین...

منیره

زنده باد کزت 16 ساله ی بز صفت ژان وارژان طلب

الهه (مامان تارا)

خیلی بامزه بود.وقتی اینطور مینویسی یاد اون دوره خوابگاه علم و صنعت میافتم هنوز فرانسه ای؟

لیلا

[قهقهه]کزت جان همین الان داشتیم متن خوشکلت را می خواندیم مامانمون امد توی اتاق متنت را خواند وگفت از م یاد بگیر ببین چقدر قوی است از دل شب روشنایی استخراج می کند.کزت جان کمی توضیح بده چطور از دل شب روشنایی استخراج می کنی ؟باشد که ما هم رستگار شویم. راستی کزت جان از ایمیلت متشکرم وممنونم که در این گیر و دار استخراج روشنایی از تاریکی به یاد ما هم هستی[گل]

ری ری

بابا کزت دلم ترکید ننویس این متن های جگرسوز رو [گریه] ازدست این تناردیه ها[کلافه]