تعطیلات کریسمس خود را چگونه گذراندید.

(لطفن با لحن زمان دبستان بخوانید)

من و همسرم به بازار رفتیم و عروسک بابا نویل و چند چیز دیگر خریدیم.بعد آمدیم خانه و فیلم دیدیم. بعد صبح روزکریسمس به اتفاق همسرم رفتیم لب دریاچه ای که یخ زده بود و رویش راه رفتیم و سرما را حس نمودیم و برف می بارید و آمدیم خانه و فیلم دیدیم و شمع روشن کردیم و در حالیکه فیلم می دیدیم به جورابهای آویزان شده نگاه می کردیم اما بابا نویل هیچی در آنها نگذاشته بود مادرم می گفت بابا نویل به مسلمانها هیچی نمی دهد و فقط مال مسیحی هاست . شب که شد فیلم دیدیم و خوابیدیم.صبح روز بعد، بعد از اینکه فیلم دیدیم بابا نویل برای ما کارت تبریک فرستاد و من کارت را در جوراب گذاشتم و فهمیدم بابا نویل همان دوست امیر است. از این داستان نتیجه می گیریم که در کریسمس تلویزیون همش فیلم نشان می دهد.

/ 2 نظر / 6 بازدید
ٍٍِِaavin

بلاگ خوبی‌ دارید......و لحنی شیرین....پیروز باشید..

مژگان

من می دونم چرا بابا نوئل تو جوراب چیزی نذاشته. من هزار بار گفتم جورابت رو بشور قبل آویزون کردن. بیچاره بابا نوئل حق داره خوب خفه می شده.[نیشخند]