درد بی درمان

و می ذانی که بعضی از دردها هرگز درمان ندارند و فقط با خود می گویی که صبر بایدت. و او می گوید اگر به بقای روح ایمان نداشت سالها پیش خودش را از شر زندگیش خلاص کرده بود.

/ 2 نظر / 4 بازدید
فرزاد

[گل]

مژگان

و من اگر چه همین نیز با...