وطن

یوکا می آید و ناراحت از انتخابات دیروز و رای زیاد گروه فنلاندیهای اصیل . می گوید اینها اصلن هیچ برنامه ی خاصی ندارند اما مردم از اتحادیه ی اروپا به خاطر اوامر و دستورات زور خسته اند. یانه ناراحت است و می گوید زمان نژادپرستی گذشته. اوولی می گوید ما به خارجی نیاز داریم. و من اینوسط می گویم. من هم اگر جای شما بودم خارجی رو دوست نداشتم با این گندهایی که پناهندگان به سیستم جامعه می زنند. یانه فقط نگاهم می کنم. و من توی دلم می گویم من هیچ حقی در هیچ کشوری برای اعتراض ندارم جز کشور خودم. اما هزاران غم سراغم می آید وقتی پای وطن وسط می آید.

/ 0 نظر / 4 بازدید