انتظار

جسم من سنگین است

پرش عمر به قرنی دیگر

سبکی نزدیک است

و چه بی تاب و سبک منتظرم!

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهدیه

کرمونی جونم بی خیال پرش به قزن بعدی، بگو ببینم کی می پری می یایی فرانسه؟ من برگشتم، از خودت یه خبری بده دخترم

حمید

کسوف دل سجاده ام کجاست؟ می خواهم از همیشه ی این اضطراب برخیزم این دل گرفتگی مداوم شاید تاثیر سایه ی من است که این سان گستاخ و سنگوار بین خدا و دلم ایستاده است سجاده ام کجاست؟