صبر

کمی صبر شاید. کمی صبر به اندازه ی سالهای باقیمانده..

/ 3 نظر / 4 بازدید
مینا

کمی بیش از به اندازه سالهای باقی مانده صبر باید

فرزاد

این چشم انتظاری ها و صبوری ها، از یک سو مزه و چاشنی زندگی هستند و از سویی دیگه سوهان روح و جسم