دارم میام..چیزی نمونده...

/ 5 نظر / 4 بازدید
منیره

وای, بیا که دارم از شوق دیدنت و در آغوش گرفتنت دیونه میشم. بیا عزیزم که بدجور دلم هواتو کرده.

سلام

خوشا به قدومت. پس چرا هیچ خبر ندادی از سفرت؟فنلاند-دانمارک-...

مژگان

بیا که منتظریم

امير

مدي جان خيلي منتظرم بيا بيا بيا بيا