...

داری عادت می کنی به در خود زندگی کردن.

/ 5 نظر / 15 بازدید
بوشفک

اونو نمی دونم اما منتظر بودم واسه اسکار مقاله هفتاد من بنویسی!

روشنایی صبح

این که خیلی خوبه مدی. کاش من بتونم یکم در خودم زندگی کنم.

مینا

خب اگه یکی تو دیگران زندگی کنه که بهش میگن انگل!![نیشخند]

روشنایی صبح

حالا که موافقی بد نیست بگو دردت چیه. قبلش هم بگو من چطوری بیام در خودم زندگی کنم؟؟؟