سونا

از تفریحات اینجا رفتن به سونا است و در کل هر خانه ای که اجاره می کنی حتمن سونا دارد و هر چند اپارتمان هم یک سونا دارد که خب هفته ای یک روزمجانی است. وقتی زمستان است خیلی می چسبد این سونا . مدتی در دمای 80-90 درجه در یک اتاقک چوبی نیمه تاریک بنشینی و بعد تپ بروی بیرون حالش را می بری. در تابستان اصولن سونا نمی روم. اما گفتیم اینبار را برویم.

نشسته بودم توی اتاقک و دما بالا بود و ما جایی را نمی دیدیم هیچ کس هم نبود که سرو کله ی دو فنلاندی پیدا شد. ور ور ور.. حرف می زندند آشنا شدیم و حدس زدند ما اسپانیایی باشیم و ما اصلاحشان کردیم . اولین ایرانی بودم که دیده بودند و همین شد که حرف باز شد و صحبت از موی مشکی شد و جنس زخیم موی اسپانیایی و شرقی. ما هم گفتیم حرفی زده باشیم. که آنها که مو مشکیند موهایشان را زرد می کنند و هیچ کس به انچه دارد راضی نیست و.. کمی به شوخی هم شیلنگی گرفتیم روی فنلاندیها که چرا مویشان را مشکی می کنند رنگ موی پیر زنهای ایرانی . از سونا که در امدیم دیدیم موهای دو فنلاندی دقیقن همان رنگی  است که من می گفتم و خودشان هر هر خندیدند که ما موهایمان را رنگ می کنیم. من فی الفور وسیله هامو برداشتم و در رفتم.

این هفته گندهایی زده ایم عظیم.

/ 1 نظر / 4 بازدید
مینا

[خنده]