بدلیل طویل بودن روز و پیدا ننمودن راه حل با عقل کبیره، جهت روزه دار شدن مومنین ساکن بلادهای کفری مانند قطب و فنلاند و غیره تصمیم به پرسیدن مسئله گشت  فی الطریق قم،فرمودند ما را به گذاشتن کلاه مصلحتی بر سر خود و دین وخدا  استغفرالله که چنین باشد از محل زندگی خارج شوید به چند فرسخ( تعداد آن در حافظه ثبت نگشت )و سپس داخل شوید به عنوان مسافر بر شهر خود و شما را قصد ده نباید .سپس کلن جمیعا روزه ها را نوش جان بنمایید فی الذت کثیر.باشد که بهشت ازآن بنده ی مومنی چون شماست.مرا خوشحالی آمد عظیم که خداوند ما را عجب حالی دهاد در قطب.باشد که بمانیم اینجا فی المدتی که رمضان در تابستان بماند. و وقت رمضان در زمستان که طول روز به پنج ساعت هم نمی رسد بجای دگر کوچ کنیم اندر آن نقطه دیگر کره ی زمین که رمضانش در تابستان افتد ودر کل بهشت رابرداریم و هی جابجاشویم و جمیعن حالی ببریم در این کلاه گشاد.باشد که کیفی عظیم نسیب مسلمانان این بلاد گردد.همانا گفته بودند اسلام راه ساده ایست اما ما را باوری نبود. اما فهمیدیم همه چیزش از نوع مصلحتی وجود دارد اعم از دروغ و روزه خواری و ریا و غرور و...

در کل حالی ببرید با اسلام جدید که راه در رویی همیشه وجود دارد.

/ 6 نظر / 5 بازدید
مژگان

می خوام ببینم یعنی تو الان اونجا روزه نمی گیری؟!!!!!! این انصاف نیست. ما داریم اینجا از تشنگی میمیریم. بعد تو اونجا با اون هوای خنکتون روزه نمی گیری؟!!! عجبا می خوام ببینم زنگ زدی قم خودت رو معرفی کردی؟ آره؟ حاج آقا شناختت. یعنی فهمیده که ...ی نمی تونی روزه بگیری.[چشمک]

منیره

بهشت از آن تو باد گر فتوای حاجی را عمل نمایی. اسلام اینا برای .... ها، همیشه راه حل داره!!!!!!!!!!!

روشنایی صبح

كلي خنديدم.دستت درد نكنه.

الهه (دشت سفید)

منم امسال کم آوردم خواهر اشکال نداره کفاره اش رو میدیم بعدش هم ایشالله زمستون که روزها کوتاهه جبران میکنیم

منیره

چرا آپدیت نمیکنی ........................................ی دلم برات تنگ شده عزیزم

حدیث

با منیره کاملا موافقم. آپ دیت کن دیگه عزیزم . ملت منتظرن. :)