یا برزیلی ها آدمای خوبین یا هر کی گیر من میفته خوب در میاد. رفته بودم مهمونی خانواده ی برزیلی سانتانا‎. کلی گپ زدیم و غیبت آلمانیها رو کردیم از اینکه می دیدم یکی جز من از فین کردن آلمانا بدش میاد خوشحال بودم .من واقعا نمی دونم چر ا این آلمانها در هر کجا در هر زمان ممکن ‎ یک دستمال در میارن و با صدای بلند به تخلیه ی دماغ خویش می پردازن..حالا می خوای سر ناهار باش می خوای توی کنفرانس باش یا می خوای توی دستشویی باش.من این مسئله واسم جا نمیفته. یه بار منتظر اتوبوس بودم که یه خانوم اومد جلو ازم دستمال خواست منم دستمال رو دادم و با سرعت نور محل رو ترک کردم چون می دونم یه آلمانی دستمال واسه چی می خواد.

این دوستم الکس می گفت اگه دقت کنی می بینی هیچی تو دماغشون نیست فقط زور می زنن و صداش رو در میارن ... بعد به این نتیجه رسیدیم شاید اینا تیک عصبی دارن.خلاصه  کلی خندیدیم...مدتی بود از کسی بد نگفته بودم. داشتم مریض میشدم..حالم جا اومد.نیشخند

/ 2 نظر / 4 بازدید
مژگان

از نخ دندون زدن من ایراد می گرفتی؟ خوبت شد. حالا هی برو فین گوش کن[چشمک]

منیره

می گم نکنه کسی اون تو هست؟!!!!!!!!!