محبتی که با توقع همراهٍ محبت نیست ستم به خودته. چون در انتظار برگشتش هستی.

/ 5 نظر / 4 بازدید
روشنایی صبح

تکبیر!

مژگان

الله اکبر.... الله اکبر....

منیره

الله اکبر........................... الله اکبر ..................... الله اکبر

نسرین

من که اصلا نفهمیدم چی نوشتی!!!

غریبه

تکتیررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر! خوب از خودت جملات قصار در وکنی!