و چرا گاهی روزگار سخت می شود. انگار هیچ وقت آسان نبوده. زندگی همین است.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهدیه

سخت؟! زندگی به این خوبی :) [سبز]

مینا

و گاهی روزگار آسان و ما نمی فهمیم!!!!!!