تکنولوژی و مشکلات

دانشگاهی که ما در ان درس می خوانیم از سه بخش در سه شهر متفاوت تشکیل شده. گاهی کلاسها به این صورت برگزار می شود که استاد سر کلاس یک شهر درس می دهد و در شهر دیگه دانشجویان در کلاس می نشینند و از طریق دوربین و میکروفون ارتیاط بر قرار می کنند. در کل سیستم مزخرفیست این تکنولوژی و سر فرصت روی آن شیلنگ خواهیم گرفت. حالا تصور کنید که اساتید و دانشجویان هنوز به این سیستم عادت نکرده اند در نتیجه اتفاقات بسیار جالبی رخ می دهد. مثلن تصور کنید استاد مشغول درس دادن است و ناگهان دل پیچه سراغش می اید و با عذر خواهی کلاس را ترک می کند و می رود جهت تخلیه اما بیچاره فراموش کرده که میکروفون را در بیاورد. در نتیجه صداهای نا بهنجار است که به مدت 10 دقیقه شنیده می شود و کلاس پخش زمین می شود. 

/ 2 نظر / 4 بازدید
مهدیه

خیلی خووووب بود، یعنی عالی بود، کلی خندیدم.

فرزاد

خب این سیستم مثل وبکست یکی از شیوه های آموزش از راه دوره برای مناطق محروم. شما در منطقه محروم هستید یعنی؟