کنفرانس پردازش جریان

-مدیر کارخونه ی ولوو که حرف می زد تنم می لرزید از این همه پردازشها. از خودم پرسیدم آیا ایران خودرو هم ماشینهاش رو به 100 میلیون سلول تقسیم می کنه برای پردازش یا نه؟

-مدیر کارخونه کاغذ سازی که صحبت کرد گفتم ایول یکی از کار ما یه چیزی می فهمه. اونم به قول بعضی هاچون فیزیکی بود.  با اجازه ی مهندسین محترم .. علوم پایه ها کلن اعتقاد دارن خرکاری از ما کار و حال برا مهندسا.. همه جای دنیا هم همینه!

-طراح غار زباله هسته ای که سخنرانی کرد . به فکر زباله های هسته ای ایران افتادم و اینکه ته مونده های کیک زرد رو کجا می ریزن.  آیا ایران مثل اینها  طوری طراحی کرده که ابهای زیر زمینی هرگز به زباله های هسته ای راه پیدا نکنند.

/ 1 نظر / 5 بازدید
بابای آیدا

در اون مورد دوم من همیشه برعکس فکر می‌کردم. در هر حال ممنون که فکر می‌کنین به مهندسا خوش می‌گذره [نیشخند]