کزت زیبا

کزت امروز غذایش را سوزاند و چیزی برای خوردن ندارد. روزهای اخر است . تناردیه ها هم لحظه ها را می شمرند. برف همه جا را فرا گرفته . کزت با خود می گوید فقط چهارتا بخوابم  ژانوالژان می اید. او خوشحال است چون دیگر وزن کم نمی کند. کزت تبدیل شده به دختره ی چهل کیلویی او اکنون دو معیار زیبایی زن را دارد یکی بیرون زدن استخوان ترقوه دیگری هم دهان گشاد. او احتمالن امسال دو تا چوب به کف پاهایش ببندد و کاندیدای زن زیبا شود. چشمتون در بیاد.

/ 3 نظر / 4 بازدید
فرزاد

شنیدن، کی بود مانند دیدن ؟

لیلا

کزت جان وقتی فهمیدم لاغر شدی یک سووال برام پیش اومد ولی از طرحش در مکان عمومی شرم دارم باشد وقتی دیگر[نیشخند]

منیره

اگه یک گرم، حتی اگه یک گرم از صورت و دماغت کم شده باشه، من میدونم و تو[منتظر]