اگر در حد مرگ از توهین یک ادم خارجی ناراحت باشی چه می کنی.

/ 10 نظر / 4 بازدید
بابای آیدا

قابل نوشتن نیست.

فرزاد

بستگی داره

منیره

تو وبلاگم می نویسم، تا بقیه که دوست دارن بدونن جریان چیه، مطلع شن

فرزاد

نکنه زدین توو چشمش؟؟!! [وحشتناک]

مینا

بهش با لبخند فحش فارسی میدم[نیشخند]

نرگس

به هنگام خشم نه تصمیم نه تنبیه نه دستور

حمید

حکیمی که با جهال درافتد توقع عزت ندارد و گر جاهلی به زبان آوری بر حکیمی غالب آید عجب نیست که سنگیست که گوهر همی شکند. گر هنرمند از اوباش جفایی بیند/ تا دل خویش نیازارد و درهم نشود سنگ بد گوهر اگر کاسه زرین بشکست/ قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود ....

مژگان

هر چی فحش تو فارسی ناجور بلد بودم نثارش می کردم. البته نه روبه روش منو که میشناسی، وقتی ازش دور می شدم شروع می کردم به فحش دادن.