ماست 2

من امروز مثل ماست رفتم دانشکده.و استادم روی من شینلگ گرفت و من دوغ شدم. اما در یک ان فهمیدم که اشتباهی رخ داده و شیلنگ بدست رفتم اتاق استاد و رویش اساسی به صورت علمی شیلنگ گرفتم و او بسیار از شیلنگ ما خوشش آمد. و بسیار از شیلنگ ما و آب پر فشار سوال نمود. بی آنکه ککی او را بگزد. اینست فرق استاد فنلاندی و آلمانی1 که قبلن داشتیم.

1-در آلمان جواب شیلنگ شیلنگ بود.

/ 4 نظر / 6 بازدید
فرزاد

ببخشید اما با این لفظ شیلنگ گرفتن آشنا نیستم. آیا از مصدر خیط کردن میاد؟ بنابراین این یادداشتتون جزو تعاریفی از فنلاند محسوب نشده و از ادامه قصه پاورقی *آقا بزرگه* خبری نیست [زبان] ضمنا انگار لازمه برای جلوگیری از ورود سگهای ولگرد به کامنتودنی، از سکیوریتی استفاده کنین که نیاز به اجازه شما داشته باشه.!!

حمید

ما هم نفهمیدیم دقیقن یعنی چی این شیلنگ گرفتن؟ با فرزاد کاملن موافقم یارو فقط مثل یه سگ ولگرد پارس می کرده ... چخه!

بنفشه

عزیزمی تو دنیا یکی هستی 2 نداری . فقط کار خودت بود که حالشو بگیری .

اکرم

پس آلمانی بازی در اوردی و جواب شیلنگ رو با شیلنگ دادی!