رفتن

رفتن حس عجیبی دارد. اگر بدانی که ممکن است برنگردی کمی قاطی می شود با غم! و اگر برگشتن در کار باشد باز هم مخلوطی از غم و شادیست. امروز هم من در این مخلوط برای خودم ساز می زنم!

/ 2 نظر / 15 بازدید
مژگان

من هم با سازت می رقصم. تو بزن کاریت نباشه رقصیدنش با من [چشمک]

Mabi

be salamati koja gharare beri abji?