تفات فنلاندی برونگرا و درونگرا

وقتی با فنلاندی درونگرا حرف می زنی اون به پاهاش نگاه می کنه و وقتی با فنلاندی برونگرا حرف می زنی اون به پاهای تو نگاه می کنه

/ 2 نظر / 13 بازدید
بوشفک

خدا بود...

بوشفک

نه, واقعا محشر بود. باریکلا! هی میام می خونم این جمله رو هی می خندم. باریکلا!