finnish professor

اوج احساس یک استاد فنلاندی  در بدرقه شاگرد ایرانیش...

have nice holidays in your desert! far from snow and cold

/ 7 نظر / 4 بازدید
لیلا

هاها .خدایی خیلی با حال گفته .عجب نادووووووونی[قهقهه]

فرزاد

خوش برگشتین خاله ریزه.[گل]

مژگان

بهش می گفتی [زبان]

نسرین

کجایی؟

نرگس

فک کردم اومدی ایران

نرگس

دلم گرفته بود رفتم از بن تا بن دلم بیشتر گرفت آمدم این جا بیشتر تر چرا؟؟؟