انشالله

می آیم دانشگاه مثل هر روز. نشسته ام و گیج پیدا کردن باگهای برنامه. یوکا (استادراهنما) می آید و می گوید. این نرم افزاره همش خطا میده . ببین چشه. احتمالن یه ایرانی توش خرابکاری کرده. بازش می کنم و جواب می دهد. می گوید اهان حتمن گفتی انشالله تا باز شد و می خندد. می گویم مگر تو نگفتی؟ می گوید نه و می رود.

یک وبسایت باز می کنیم نصف صفحش سیاهه. یوکا می گه حتمن طراحش ایرانی بوده.

می گه این سوال درسته یا غلطه؟ می گم ثابت کردم درسته. اما فکر ایرانی می گه غلطه. می خنده می گه بله غلطه.برو نقصش رو پیدا کن. دو روز بعد می روم و می گویم نتونستم پیدا کنم. می گه . ااااااااااااااااااااای ای ای.. نگاهش می کند و می گوید اااا من اشتباه کردم. درست ثابت کردی. چپ چپ نگاهش می کنم و می گم دو روز باعث شدی فکر کنم احمقم. می گه عوضش مجبور شدی فکر کنی.

می گه تو چرا اینقدر غلط املایی داری؟ می گم کو کجا؟ می گه باز ایرانی نوشتی؟ می رود و می بینم توی دو صفحه فقط دو جا اشتباه دارم.  

کاش یک روزی حالش را در همین حالت طنزش اساسی بگیرم .

/ 5 نظر / 4 بازدید
فرزاد

بیچاره آقای یوکا! نمیدونن چه در پیش دارن.[وحشتناک]

بوشفک

بهش میگفتی ما یه ضرب المثل داریم میگه: ......................................... که اگر معتبر شود زخدا بی خبر شود!

نسیم

از فنلاندی جماعت این رفتارها بعیده. منتظرم که یه روز بیای بگی حالشو گرفتی.[چشمک]