در هزران دیار بدنبال تو  گشتم و تو در نزدیکترین دیار بودی

 به اندازه ی یک پرتو نور مشتاقم که از میان صخره ها تاریکی را بشکافم

ای رویایی ترین حضور

در افسانه ای ترین لحظات دستانم حقیقت بودنت را کشف کرد

اما هنوز 

به اندازه ی یک مهتاب با تو فاصله دارم ای زیباترین

/ 0 نظر / 4 بازدید