در حال سابمیت مقاله هستیم ( من و استاد راهنما). یک جایی پسورد می خواهد وارد می کنم. استادم نگاهم می کند می گوید چقدر طولانیست. احتمالن عمرخیام نیست.

/ 1 نظر / 4 بازدید
yekbeni

[خنده][خنده]