یه بار این دوست من به من گفت من اصلا از این آلمانا خوشم نمی یاد خیلی خسیسن.تو آمریکا ساندویچ همبرگر می خری آآآآ(یعنی بزرگ) اما اینجا بمیرن ساندویچاشون میره ته معده معلوم نمیشه. گفتم :نمیدونم والا اما فکر کنم اینا خیلی رو اقتصادشون کار می کنن.

 امروز واقعا فهمیدم اینا خیلی خسیسن یا همون اقتصادی. اولا تو خیابون که آدم معذرت میخوام دستشویی پیدا نمی کنه بعد میره تو ایستگاه قطار پیدا می کنه اما...

 اول ۶٠ سنت بده تا میله ی جلوی دستشویی بره کنار بعد برو استفاده کن. یاد دستشویی ۵٠ تومنی سر سراج و ١٠٠ تومن پاساژ ولی عصر بخیر...بترکین ۶٠ سنت واسه چی؟ دولت که مالیات می گیره واسه آدمایی که کار نظافت این اماکن رو انجام می دن بقیه ی زحمت رو هم که خودت می کشی.خلاصه از توی پول خردها ۵٠ سنت پیدا کردم و٢تا ۵ سنتی . اما لعنتی زیر ١٠ سنتی که نمی گیره..حالا وایستا‏‎  دم در دستشویی ملت که رد میشن با اون قیافه بگو ١٠ سنتی دارین؟ چشاتم که از خستگی کاسه خون شده باشه و...خب دیگه بعد یکی پیدا میشه میگه بفرما یه بیست سنتی بهت میده و می خنده و میره و پول خرداتم نمی گیره(خیلی هم خسیس نیستن یا همون اقتصادی)خلاصه میری ۶٠ سنت میندازی تو دستگاه و منتظر میشی هیچ اتفاقی نمیفته میله جلو عقب می کشی لعنتی تکون نمی خوره.

بغل وای میستی که یه اقا بره تو دستشویی مخصوص آقایون و تو هم یا بگیری..آهان میله رو باید به راست بگردونی..میگردونی اما نمی تونی بری تو..حالا ۶٠ سنت دادی- میله رو به راست گردوندی - میله دوباره برگشته سر جاش تو هم نرفتی اجابت. ..خب چیکار باید بکنی؟ زیره میله رو نگاه می کنی ..اگه بشینی و سر خم کنی رد میشی.. ۶٠ سنت هم نباید بدی..همین کار رو می کنی بعد پشیمون میشی که اصلا چرا واسه این دستشویی های بی آب آلمانی ها ۶٠ سنت دادی..بترکین آلمانیا اگه از آب تو دستشوییهاتون استفاده می کردین چند سنت ما رو می چابیدین .... بابا یه سر بیاین ترمینال جنوب..راه آهن... دستشویی ریخته نفری ١٠ تا با آب و کلیه ی امکانات جانبی..مجانی.. خودمونیم آلمانا از توی چه چیزایی نون در میارین.

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
مژگان

من نمی دونم چرا یاد جریان از ابهر اومدنت افتادم...