تولدت مبارک. وقتی بدنیا اومدی دکتر گفته بود که زنده نمی مونی اما تو ماندی و نگاه کردی  به سیبی که از شاخه بر زمین افتاد و نگفتی این سیب چه رنگ است و به مزه اش فکر نکردی بلکه به این اندیشیدی که چرا سیب به بالا نرفت. نیوتن جون انگلیسی  تولدت مبارک.

چه خوب که بعد از 367 سال گوگل به یادت سیب نشان می دهد.

البته  ایرانیها می گویند تو 10 روز قبل به دنیا اومدی نمی دانم چرا.. احتمالن روایات مختلفی است.همه ی دنیا می گویند تو امروز به دنیا آمدی اما تو باید بدانی ما حرف خودمان را می زنیم.

  ایزاک جون می دانی وقتی تو بدنیا آمدی ما یک شاه عباسی داشتیم که شاه عباس دوم بود و ده ساله بود اما با این حال شاه بود گویا امورما دست کس دیگری بودو ان وزیر بزرگی بود که داشت دشمن تراشی می کرد و اوضاع ایران خوب نبوداما ایزاک جان این وزیر  رفت کنار و گویا کشتندش  و بعد عباس اومد و اوضاع بهتر شد و گویا آرامش آورد 

ایزاک جان شنیده ام اواخر عمرت مذهبی شدی وانجیل تفسیر می کردی احتمالن مجتهدی بودی برای خودت.میدانی شاه عباس ما هم آنزمان پشت سر ملاها نماز می خواند کلی زیارت می رفت و مدتی شراب خوردن را حرام کرد و مردم را مجازات می کرد به خاطرش.  او یهودیها را تنبیه می کرد و با آنها بد بود و هر مسلمان جایزه می گرفت.اما ایزاک جان بین خودمان بماند خودش پشت پرده کارهایی می کرد که نگو. نمی گویم در اثر چه بیماری مرد یک کمی بی تربیتی است .ایزاک ،  می خوای بدانی الان ما  اوضاعمان چطور است. الان پشت سر ملا نماز می خوانند شراب حرام است.یهودیها هم اسمشان عوض شده به آن صهیونیست می گویند و به مسلمانان لبنان هم جایزه می دهیم.. نه اشتباه نکن شاه عباس نداریم...

/ 12 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
منیره

ایزاک جان، ما جمیعا تو را پسرخاله خویش می دانیم و کلی درد دل به تو می گوییم

مژگان

ایزاک جان این روزها تو سر همه به جای سیب باتوم میخورد اما چیزی کشف نمی شود. تنها از محتویات درون مغز خود آگاه می شویم

سعیده

اسحاق(!) خان جان چه خبر اون ورا؟ قانون جاذبه اینجا، اونجا هم برقراره؟ قانون جدید مدید چی کشف کردی؟

منیره

سلام مهدیه عزیزم تولدت مبارک

بنفشه

سلام گلم . خوب شد منیره یادآوری کرد! تولدت مبارک .[ماچ][گل]

نیوتن

مهدیه جون تولد توهم مبارک[نیشخند]

ری ری

نیوتن پایینی من بودم

مهدیه

بابا متولد می شی یه خبری بده، قضیه به این مهمی که نباید در سکوت برگزار شه :) تولدت مبارک گلم:****

نرگس

مهدیه جون بازم ببخشید یه دفعه رفتم! از دست این خواهرزاده ها![چشمک]

مژگان

تولد خودت مبارک