بر لب دریاچه بشین و ..

هوا بسی گرم است. می نویسد 29 می خوانیم 35 درجه.  چو راه روی از کجاهایت که باران نبارد.

دیروز به ساحل شدیم جهت افتاب گیری یا به قولی ویتامین دی گیری به سبک ضایع ایرانی. خداوند به دور، پریوشان نیز بودند همی لخت و پتی. استخفرالله! خدایشان ببخشاد. یک ساعت در جوارشان بیشتر دوام نیاوردیم. آمدیم خانه و شب بخوابیدیم و دست و پا بخاراندیم عظیم. بلند بشدیم بدیدیم  قسمت های افتاب دیده را کهیر فرا گرفته است چه جور. کوفتمان بشد همه ی ویتامین دی یمان. توبه بکردیم و از خداوند طلب مغفرت بکردیم.شاید ما را بخشد.

مانده ایم  اینها  را چگونه باشدکه لخت مادر زادخوابیدندی بر افتاب  5-6 ساعت و هیچ کوفتی به آنها وارد ناید. نامردان بدنهایشان خارجی بباشد هیچیشان نمی شود. اندر کار کرم ضد آفتاب هم نیستندی به مولا.  در کل شیخ بفهمید که جنس ابرانی بنجل است حتی از نوع بدنش!

/ 7 نظر / 22 بازدید
مینا

دل ایرانی هم بنجل است!!!

فرزاد

اینه دیگه!! هی ما میگیم این نوشته ها باید مصور باشه، هیشکی محل نمیگذاره که.[قهر] آخه ما خوانندگان از کجا بفهمیم این پریوشان چه جوری بودن ؟ اگه موهاشون بیرون باشه نیاز به امر به معروف داشته باشن چی؟ نمیشه که اینجوری. ما باید جنسو ببینیم تا درکشون کنیم که اصل خارجی ان یا نه . عجبا

فرزاد

بسسه دیگه بر لب دریاچه نشستن و ... ما خاله ریزه ی ذغالی دوس نداریم ها پاشین برید یه کم عکاسی کنید از اون فضای حوری پرور

نشستن زیر آفتاب قطبی، ضمن جذب بیبش از حد اشعه UV بدلیل فاصله کم خورشید که باعث پیری زودرس پوست میشه، پوست رو هم بغایت برنزه میکنه. مثل باربی کیو یا برگر ذغالی دیدین؟ خاله ریزه ذغالی، ورسیون فنلاندیش میشه اونوقت. حالا می گیرین؟

Because in the north the sun is above the horizon in the middle of summer for a long time, it is possible to enjoy sunlight on clear days for 18 – 19 hours in southern Finland and 24 hours in Lapland. On a typical summer day including the shade from rain and thunder clouds, it is possible to enjoy an average of 9 – 10 hours of sunlight per day. In Finland, too, ultraviolet radiation from the sun is strong on either side of midday in summer. Protecting oneself from sunshine between 11.00 and 15.00 is highly recommended. http://finland.fi/public/default.aspx?contentid=160033