این روزها با یک سوال خیلی مواجه می شوم

آیا در ایران مصرف مواد مخدر زیاد است؟

بعد از شنیدن این سوال کنجکاو شدم که جریان چیست؟

متوجه شدم این تیتر خبر روزنامه و تلویزیون اینجا بوده که جوانان ایرانی در اثر نا امیدی و یاس به مصرف مواد مخدر رو اورده اند.

حالا هر چی واسه هر کی توضیح بدی کسی هیچ کس باور نداره و همه اخبار خودشون رو باور دارند.

/ 1 نظر / 4 بازدید

واقعا مصرف مواد مخدر در ایران در چند سال اخیر به شدت بالا رفته .چرا اصرار داری با توضیحت یک واقعیت جامعه را رد کنی؟