شايد امروز بتوان گليم کهنه ديروز را در خاطرات شيرين شست..
شايد امروز بتوان فراموش کرد هر آنچه که دیروز تو را ازار داده..
شايد امروز بتوان دیوار زندگی را از نو رنگ زد...
شايدامروز بتوان بغضهای ديروز را در قهقه شادی خفه کرد...
شايد بتوان.....
نه ميتوان شست ..ميتوان فراموش کرد ..ميتوان رنگ زد ..ميتوان بغض را خفه کرد.. چون امروز روز جديديست

/ 4 نظر / 4 بازدید
محمد

آه، امروز نيز روزيست مثل هميشه. کاش ميشد يه چيز تازه و نو از راه می رسيد. کاش عشق در می زد يه بغل محبت می آورد. آه...

آشنای غریب

بله ميتوان شست ..ميتوان فراموش کرد ..ميتوان رنگ زد ..ميتوان بغض را خفه کرد.. تلخی گذشته رو میشه با شیرینی آینده از بین برد .. میشه از نو شروع کرد منتها ایندفعه با اطمینان کامل

فهميده!

هه!...

آزاده

ممنونم از پيامت توی وبلاگم