در آلمان بودم که یک مرد آلمانی از من پرسید: چرا اینقدر پوشیده لباس می پوشی؟

من سرم راجوری تکان دادم که یعنی نپرس و بعد ایشان فرمودند

به خاطر مسلمانیت؟ کی بهتون گفته اینطوری باشید محمدی که پنج تا زن داشت.

این نمونه ای از شیلنگ گرفتن یک آلمانیست. که مرا به سقف چسباند. تا چند روز بی حس رو سقف موندم. تا چسبه ول داد تپ افتادم.

 

/ 12 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حمید

منم کاملا موافق لیلا هستم. آخه این از بی تمدنیه که یکیو بخاطر تفکرش مسخره کنی اونم تفکر متمدنی که میگه خودتو به هر کس و ناکسی عرضه نکن. به قول چارلی چاپلین تا وقتی دل برهنه کسیو ندیدی تن برهنتو نشونش نده. آخه چه ربطی به تعداد زنهای پیامبر داره؟ تازه از اونها پوشیده تر و با حیاتر در اسلام بندرت پیدا می شده.

اکرم

احترام به عقاید دیگران رو به شدت پایه ام. اما واقعا اگر بخواهیم به دنبال دلیل خیلی چیزها بریم جوابی براش وجود نداره.

نرگس

می تونستی هم راستشو بگی : پوشیده لباس می پوشم چون هوا اینجا سرده[چشمک] اون وقت اگه می گفت کشور خودت که سرد نیست می گفتی دقیقا چون دمای «هوا» بالاست باید پوشیده بود هوا و هوس نرینه های وطنی[نگران]

منیره

من میدونم، چون نمی تونسته ببینه، داشته از فضولی می مرده

نرگس

منیره راس میگه همینه که مردای ایرانی دارن از فضولی می میرن[نیشخند][نگران]

نرگس

خوشم اومد همه چجور خِر این یارو آلمانی رو چسبیدیم و هی داریم بهش فحش میدیم انگار یه جورایی داریم از اون سوال منطقی پارادوکسی بنده خدا فرار می کنیم منگر «که» میگوید بنگر «چه» میگوید[نیشخند]

سمان

بی حرمتی ای که کرده جای خودش, من تازگی ها فهمیدم چقدر ما پشت آداب و احکام اسلامی و سنت های ایرانی مون, فلسفه های زیبا داریم در حالی که واقعا اون ها یک دهم این پشتوانه ی فلسفی رو برای سنت ها و عقایدشون ندارن. به هر حال هرچی فکر می کنم نمی فهمم شما چرا رفتی رو سقف؟؟ اون جا که ایران نیست که مجبور باشی طبق عرفی لباس بپوشی که قبولش نداری, خوب اگه قبولش داری به سقف چسبیدنش چیه؟[متفکر]

سمان

در مورد فلسفه ها نمی گم احکام و سنت های ما خالی از اشکاله ها! خودم اگه بخوام می تونم واسه هر کدوم یه لیست از معایبشون تهیه کنم اما به تجربه فهمیدم حتی با همین وضع هم خیلی فلسفه های بهتری پشتشون هست که عمرا تو نمونه های مشابه خارجی نیست. برای مثال مراجعه کنید به فلسفه ی تاریخ جشن کریسمس

رهگذر

کدوم مهمتره؟ حفظ درون از پلیدی های خود یا حفظ ظاهر از نگاه های شاید پلید؟ ولی باز شکر و تعجبه که شما به عنوان یکی از ناموس این مملکت در اروپا مراقب خودشون هستن. من که هر چه دیدم ولنگاری بوده

نرگس

یه جواب ذیگه هم برا آلمانیه دارم: این «سرپوش» ی است برای نادیدن انگاشتن سوالاتی از این قبیل که تو پرسیدی...