فنلاندیهای خسیس

گاهی اوقات یک چیزهایی اینجا حرصم را در می آورد. یعنی ناراحتم می کند عظیم. از این همه غیراجتماعی بودن این فنلاندیها. یعنی من بعد 4 سال خسته شده ام. از انجایی که هم در دانشگاههای  آلمان و فرانسه بوده ام. و دیده ام برخوردها را. بیشتر به چشمم می اید این تنهاییها را در فنلاند. خیلی اینها تنها طلب هستند و بی تمدن. مثلن فرض کنید دانشکده یک ادم جدید استخدام می کند. قبول دارم که اگر فنلاندی باشد خب کم و بیش همه هم را می شناسند اگر خارجی باشد. خب باید معرفی شود خوش آمد گویی و این حرفها. چهارماه فرانسه بودم روز اول دستم را گرفتند و بهم همه ی آن 50 نفر معرفی شدم. لبخند بر لب همه بود حتی وقتی انگلیسی را خوب حرف نمی زدنند. روز آخر هم بچه ها برایم مراسم خداحافظی گرفتند بی انکه خیلیهایشان را بشناسم. در آلمان هم به همین سبک.

حالا چهار سال اینجام اسم همکارانم را نمی دانم. سلام که می کنی نگاهشان را بر می گردانند. و همه ی اینها عادی شده است برایم و قسمی از فرهنگشان می دانم. در تمام این چهار سال وقتی در اتاقم می امدند و جمله ای آشنا می شنیدم که : برای خرید هدیه ی فارغ التحصیلی فلانی پول جمع می کنیم. من سریع دست به جیب می شدم حتی وقتی طرف را نمی شناختم. کمترین میزان یک 10 یورو یی بود که توی پاکت میذاشتم. اما امروز حس کردم برای مراسم دفاع همکار چینی ام کسی در اتاق نیامد. پیش منشی بخش رفتم و سوال کردم. و فهمیدم منشی هم بسیار ناراحت است که کسی حاضر نشده پول جمع کند. گفتم اشکال نداره من اینکارو می کنم. پاکت رو برداشتم. در اتاقها... متنفر شدم از اینکار انگار دارم گدایی می کنم. بعضیها قشنگ پشتشان را کردند. جز اساتید کسی پول نداد. و هیچ کس بیش از 10 یورو نداد. فقط منتظرم ببینم مفت خورها موقع خوردن کیک می آیند یا نه!

دوست چینی بیچاره که برای همه دست به جیب شدی. حقوق تو حداکثر یک سوم حقوق همه ی اینهاست.

/ 4 نظر / 23 بازدید
نسل چندم

هیچ جاتواین چیزاایران مانمیشه هیچ جا!مگه نه؟![چشمک] اگه بهم سربزنی خوشحال میشم

مینا

دیگه پول ندی بابت این فنلاندیها. اینا انگار نژاد پرستن همه پولهایی که باید بابت اونا بدی بذار واسه غریبای اونجا اه! منم حرصم گرفته چیزیم هستن[عصبانی]

عطرا

طفلکی. انشا... که یه دفع یه پول قلمبه دستش برسه به همین زودی ها!.

sevda

:(