برگرد به پانزده سال پیش

تصور کنید پانزده سال پیش است و موقعیت الان شما را براتون توضیح می دانند. شما در اون زمان چه حالی می شدید؟

من واقعن اونزمان هیجانزده می شدم. پس بذار الان هم همین حال رو داشته باشم.

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
مژگان

وقتی فکر کردم واقعا شگفت زده شدم، هیچ وقت نمی تونستم امروزم رو تصور کنم، مهربان همسری زلال تر از اب روان، بهتر از برگ درخت... ممنون تلنگر خوبی بود