شهر فوسن در جنوب آلمان که لودیگ جوان پادشاه بایرن حدود ٢٠٠ سال پیش قصرش رو در جنگلهای اون روی تپه ای عظیم بنا کرد. قصری بسیار زیبا از سنگ.

از میان جنگل که می گذری به پلی از چوب و طناب میرسی که بر روی دره ای بنا شده.مه همه جا رو فرا گرفته و تو نمی تونی آبشار رو بخوبی ببینی. گاه صدای درشکه ای که از کنارت عبور می کند تو را به اعماق آن سالها می کشاند.

شاید شما هم مثل من از این مناظر لذت ببرید.البته هوا مه آلود است

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
مژگان

فقط می تونم بگم خیلی قشنگه، همین.

اکرم

مهدیه, حال و هوای مه آلود کاملا یه قصر حسابی کرده عکس هات رو. من جات بودم می رفتم شاهزادهه رو بیدار می کردم به زووور :)