دلم داره تاپ تاپ میکنه.روزها داره کند میگذره. یعنی من دلم واسه اینجا تنگ خواهد شد یا نه. هوای سرد اینجا شیروانیهای قرمز ...

اما ...اینجا کسی منتظر من نیست.هنوز تا ترک کردن اینجا شبهای زیادی باید بگذرد

 

/ 5 نظر / 5 بازدید
مژگان

نمی دونم دلت برای اونجا تنگ می شه یا نه، نمی دونم حست نسبت به اونجا چیه، اما این رو خوب می دونم که خیلی منتظرت هستم، خیلی... زود بیا

بینام مینویسم تا حرفام بمونه

سلام دل منم داره تاپ تاپ میکنه واسه ورودت. ما که خیلی انتظار کشیدیم پس نگران نباش اینجا همه به انتظار نشسته اند

این کی بود که بی نام نوشته بود حرفاش بمونه مگه هر کی با نام بنویسه پاک می شه

بینام مینویسم تا حرفام بمونه

با نام بنویسی اونجور میشه بینام بنویسی هم که مژگان و اکرم می پرسند این کیه. عجب روزگار غریبیست نازنین.

روشنایی صبح

مطمئن باش دلت تنگ می شه.آمدی من رو بی خبر نگذار