نظریه

جمله ی کلیشه ای زندگی پستی و بلندی داره را سالهاست گذاشتم کنار.حالم بد میشد و میشه از شنیدنش. چون از پسش فرت فرت کوهی از شعار میاد بیرون. شعار من هم این بود که زندگی بسته به نگاه آدمی به زندگی دارد سبز.اما امروزه من یک نظریه دیگه دارم:

احساس و نگاه انسان نسبت به زندگی بسیار تا بسیار به ترشح هورومونها در بدن یستگی دارد. مرد و زن هم نداریم ١. یهو می بینید یک روز از دنده ی چپ پا می شید. به دندتون گیر ندید. میزان یه هورمونهایی بالا و پایین میشه حتمن. این نظریه همچون نظریه های دیگر بنده من در اوردیست و پایه ی علمی ندارد پس گیر ندهید لطفن. اما از این نظریه بسیار استقبال شده و این از افتخارات ماست.

١-این نظریه شیلنگیست بر اصول روانشناسی در این زمینه. ما حال می کنیم از شیلنگ گرفتن . دست به شیلنگمان خوب است.

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
منیره

عاشق نظریه پردازیتم! این نظریه جدیدت حرف نداشت.............

نرگس

موافقم

مینا

منم موافقم و البته فکر می کنم برخی پزشکان هم موافقند من که تایید کنم کار تمومه امسال نوبل رو گرفتی. ولی یه سوال چرا بعضی ملت غدد بادکردن و دنده کجی و ...شون همیشه زیاد هورمون می ترشحه؟

علی بنی

انشالله